Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån, der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 måneder, bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

KONTAKT OSS

Vestfold Takstsenter AS

Telefon:
(+47) 958 34 763 / (+47) 482 01 121

E-post:
post@vestfold-takst.no

Adresse:
Vårveien 22, 3024 Drammen

Åpningstider:
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00